EEN MUZIKALE MONNIK & EEN PROTESTANTSE NON


Het is bekend dat Maarten Luther de muziek een warm hart toedroeg. Hij was een bekwaam luitspeler en zanger met een mooie tenorstem.

Ook schreef hij teksten en componeerde hij. Hij onderkende de kracht van de muziek die, zoals hij schreef, 'de bedroefden kan troosten, de gelukkigen kan opschrikken, de wanhopigen bemoedigen, de trotsen nederigheid kan leren, de opgewonden mensen kan kalmeren en zelfs een hart vol haat kan verzachten'.

Het was zijn intentie om die positieve emotionele kwaliteit van muziek ook in te zetten in de kerk. Ook kerkmuziek kon en moest mensen in het hart raken.


De Stichting Musick’s Monument maakt historische kunstproducties. Zij biedt ter gelegenheid van het gedenkjaar 2017 een Lutherprogramma aan, met zang, luit, orgel en een verteller. Deze productie kunt u contracteren vanaf oktober 2016. Het programma is bijzonder geschikt voor kerkelijk gebruik. Natuurlijk voor Lutherse gemeentes, maar ook voor andere gemeentes of parochies, bijvoorbeeld als middagprogramma op een gemeentezondag of als een avond 'vorming en toerusting' rondom 500 jaar Reformatie.


In het Lutherprogramma hoort u muziek van en rondom Luther. Luthers rol in de kerkgeschiedenis is genoegzaam bekend… maar dat hij samen met de componist Johann Walther grote invloed heeft gehad op de muziek in zijn tijd, is minder vaak belicht.

De musici verschijnen in kostuum op het toneel, zodat de aanblik en de muziek een historisch verantwoord geheel vormen. 

Hans Meijer, luitist, als Maarten Luther, Paula Bär-Giese, zangeres, als Luthers echtgenote Katharina von Bora en Hein Hof organist/virginaal bespeler als componist Johann Walther, Luthers vriend en muzikaal adviseur.

Diederiek van Loo treedt daarbij op als verteller: over Luthers veelbewogen leven, zijn huwelijk met de sterke vrouw Katharina van Bora en het schrijven van zijn eerste Deutsche Messe.VOOR BOEKINGEN EN INFO: CONTACT11-02-2017

20.00 uur

LUTHER CONCERT

EEN MUZIKALE MONNIK EN EEN PROTESTANTSE NON

Lutherse Kerk

Langestraat 61

Amersfoort


19-02-2017

LUTHER CONCERT:

EEN MUZIKALE MONNIK EN EEN PROTESTANTSE NON

zondagmiddag 19 februari, aanvang 15.00 uur

Maria Christina Kerk in Den Dolder, Dolderseweg 123 B.


19-05-2017

LUTHER CONCERT:

EEN MUZIKALE MONNIK EN EEN PROTESTANTSE NON

Paula Bär-Giese - sopraan, Maria den Hertog - alt

Hein Hof - orgel, Hans Meijer - luit

Diederiek van Loo - lezing 

locatie: Kerkcentrum ‘De Nieuwe Stad’

Luthuliplein 11

1103 TR Amsterdam ZO

aanvang 19.30 uur KAARTEN BESTELLEN24-09-2017

LUTHER CONCERT:

EEN MUZIKALE MONNIK EN EEN PROTESTANTSE NON

Paula Bär-Giese - sopraan, Maria den Hertog - alt

Hein Hof - orgel, Hans Meijer - luit

Diederiek van Loo - lezing 

24 september, aanvang 16.00 uur

Open Hof Soest

Veenbesstraat 2 Soest