Jeremias de Decker

Als ick d'History lese, ons by sint Ian beschreven,
En daer benevens sie dit kunstrijck Tafereel,
Waer (denck ick dan) is pen soo net oyt van pinceel
Gevolgt, of doode verw soo na gebrogt aen't leven?

't Schynt dat de Christus segt: Marie, en wilt niet beven.
Ick ben't, de dood en heeft aen uwen Heer geen deel:
Sy sulcx geloovende, maar echter nog niet heel,
Schynt tussen vreugde en druck; en vreese en hoop te sweven.

De graf-rots na de kunst koog in de lucht geleyd,
En rijck van schaduwen, geeft oog en majesteyt
Aen all de rest van 't werck. Uw' meesterlycke streken,

Vriend Rembrandt, heb ick eerst sien gaan langs dit paneel;
Dies mocht mijn' Pen wat Rijms van uw begaeft Pinceel
En mijnen Int wat Roems van uwe Verwen spreken.

Jeremias de Decker (Dordrecht, augustus 1609 - Amsterdam, december 1666) was een Nederlands dichter. Hij wordt beschouwd als een van de eerste beoefenaren van de zogenoemde huiselijke poëzie. De Decker kan als een volgeling beschouwd worden van Constantijn Huygens en Jacob Cats, en als geestverwant van Jacob Westerbaen vanwege de felle afschuw van Rome van hun beide. Een groot gedeelte van het werk van De Decker bestaat uit epigrammen (puntdichten). Met meer dan 750 puntdichten neemt hij naast Roemer Visscher en Constantijn Huygens een belangrijke plaats in de rij van epigrammendichters. De Decker was een van de weinige dichterlijke vereerders van Rembrandt van Rijn, waar hij ook bevriend mee was. Rembrandt schilderde De Decker in 1656. De Decker had het plan om de schilderijen van Rembrandt toe te zingen in verschillende bijschriften. Dit plan is echter nooit tot uitvoering gekomen. De Decker prees daarnaast ook het werk van Jacob Cats. Dit prijzen is onder andere terug te lezen in verschillende puntdichten over hem.

REMBRANDT & CROMMIUS - DAT NIEUWE TESTAMENT 1539

KLIK OP DE ICOON VAN  ST MATHEUS - ST MARCK - ST LUCAS OF ST JAN

REMBRANDT & CROMMIUS - DAT NIEUWE TESTAMENT 1539

KLIK OP DE ICOON VAN  ST LUCAS