EEN MUZIKALE MONNIK & EEN PROTESTANTSE NON


Het is bekend dat Maarten Luther de muziek een warm hart toedroeg. Hij was een bekwaam luitspeler en zanger met een mooie tenorstem.

Ook schreef hij teksten en componeerde hij. Hij onderkende de kracht van de muziek die, zoals hij schreef, 'de bedroefden kan troosten, de gelukkigen kan opschrikken, de wanhopigen bemoedigen, de trotsen nederigheid kan leren, de opgewonden mensen kan kalmeren en zelfs een hart vol haat kan verzachten'.

Het was zijn intentie om die positieve emotionele kwaliteit van muziek ook in te zetten in de kerk. Ook kerkmuziek kon en moest mensen in het hart raken.


De Stichting Musick’s Monument maakt historische kunstproducties. Zij biedt ter gelegenheid van het gedenkjaar 2017 een Lutherprogramma aan, met zang, luit, orgel en een verteller. Deze productie kunt u contracteren vanaf oktober 2016. Het programma is bijzonder geschikt voor kerkelijk gebruik. Natuurlijk voor Lutherse gemeentes, maar ook voor andere gemeentes of parochies, bijvoorbeeld als middagprogramma op een gemeentezondag of als een avond 'vorming en toerusting' rondom 500 jaar Reformatie.


In het Lutherprogramma hoort u muziek van en rondom Luther. Luthers rol in de kerkgeschiedenis is genoegzaam bekend… maar dat hij samen met de componist Johann Walther grote invloed heeft gehad op de muziek in zijn tijd, is minder vaak belicht.

De musici verschijnen in kostuum op het toneel, zodat de aanblik en de muziek een historisch verantwoord geheel vormen. 

Hans Meijer, luitist, als Maarten Luther, Paula Bär-Giese, zangeres, als Luthers echtgenote Katharina von Bora en Hein Hof organist/virginaal bespeler als componist Johann Walther, Luthers vriend en muzikaal adviseur.

Diederiek van Loo treedt daarbij op als verteller: over Luthers veelbewogen leven, zijn huwelijk met de sterke vrouw Katharina van Bora en het schrijven van zijn eerste Deutsche Messe.LUTHER & KATHARINA VON BORA CONCERT PROGRAMVOOR BOEKINGEN EN INFO: CONTACT