RIJKSSTUDIO

signatuur en datum: C. Brise. f.

inscriptie: De doot stelt hoogh en laagh gelyk: / En 't middelbaar en Arm en Ryk. / Het sterven is't gemeene lot, / De boek Geleertheit en Marot / Zyn even schoon en wys in't Graf / De Delvers Graf en Bissopsstaf / De Zackpyp ende Tulbantskroon / Staan al int uiterst even schoon / Laat woelen al wat woelen wil / Soo staat het al ten lesten stil.

Vanitas stilleven. Stilleven met een helm met pluimen, een blad papier met een vers en een zegel, een kuras, boeken, een doedelzak, een luit en een trompet, handboeien, een vaandel, een bisschopsstaf, een schep, een tulband met een kroon en een globe.

Kunstenaar schilder: Cornelis Brisé    Datering 1665


Hans Meijer - lute

John Dowland- prelude

Musick’s Monument recording