RIJKSSTUDIO

schilder: Jan Cornelisz. Vermeyen
(Beverwijk ca. 1503 - Brussel 1559)

Plaats vervaardiging

Datering ca. 1530 - ca. 1532

In deze nachtscène – iets nieuws in de schilderkunst – bereikte Vermeyen een dramatisch effect. Het kaarslicht speelt over de gezichten en veroorzaakt donkere schaduwen. Voor de vlammetjes is bladgoud gebruikt. Vermeyen was zijn tijd ver vooruit: pas omstreeks 1600 zou het ‘nachtstuk’ als genre door de Italiaanse schilder Caravaggio grotere bekendheid krijgen.

Joan Ambrosio Dalza - Petrucci 1508  - Piva 

Neusidler - Preambel

Hans Meijer luitANIMATIE BRUYLOFT - Fantasia que contrahaza la harpa en la manera de Ludovico.

Tres libros de Musica en Cifras para Vihuela, Libro I, f. XIII.