RIJKS STUDIO PAINTINGS WITH MUSICAL INSTRUMENTS - LUTE, HARPSICHORD , VIRGINAL & PIANO - ENLARGE WITH MUSIC - OPTIMIZED FOR IPAD - CLICK ON THE PAINTING TO ENLARGE -

MUSICK’S MONUMENT AUDIO RECORDINGS

Musicerend gezelschap, Adriaen Pietersz. van de Venne, ca. 1635 - ca. 1645


La Rossignol

Hans Meijer - lutes

Musick’s Monument recording

Still Life with Books, Jan Davidsz. de Heem, 1625 - 1630

Grey and brown tints dominate this composition, and a shadow spreads slowly over the wall. The painting alludes to the fleetingness of life. The battered books allude to transience. The music produced by the lute is momentary, a symbol of the brevity of life. A literal reference to death is inscribed on the sheet of paper draped over the table’s edge: ‘finis’ ([the] end).

Stilleven met boeken

Op een houten tafel in de hoek van een kamer liggen verschillende boeken en paperassen. In de hoek staat een luit tegen de muur geleund.


MILANO - Fantasia

Hans Meijer - lute

Musick’s Monument recording

Pieter Codde - Amsterdam ca. 1599 - Amsterdam 12 okt. 1678

Datering 1633

Galante dames en heren. Interieur waarin twee mannen van de jacht terugkeren met geschoten wild: een haas en twee patrijzen. Een staande vrouw neemt de haas in ontvangst. Rond een tafel zitten drie dames, links een vrouw met een luit en rechts twee vrouwen die bij een spiegel sieraden aan het passen zijn. Aan de rechterkant van de kamer staat een bed waartegen een cello en een kandelaar geleund staan, rechts een hond. Boven de deur hangt een schilderij met het portret van een man.


Dowland - adieu

Hans Meijer - lute

Musick’s Monument recording

BRUYLOFT IN CANA IN GALILEE  - Jan Cornelisz. Vermeyen, ca. 1530 - ca. 1532

Jan Cornelisz. Vermeyen (Beverwijk ca. 1503 - Brussel 1559) was in dienst bij keizer Karel V  

MOVIE WEDDING AT CANA

In deze nachtscène – iets nieuws in de schilderkunst – bereikte Vermeyen een dramatisch effect. Het kaarslicht speelt over de gezichten en veroorzaakt donkere schaduwen. Voor de vlammetjes is bladgoud gebruikt. Vermeyen was zijn tijd ver vooruit: pas omstreeks 1600 zou het ‘nachtstuk’ als genre door de Italiaanse schilder Caravaggio grotere bekendheid krijgen.  Joan Ambrosio Dalza - Petrucci 1508  - Piva   Neusidler - Preambel - Hans Meijer luit Musick’s Monument recording

Jan Lievens (Leiden 24-okt-1607 - Amsterdam 4-jun-1674)

Datering ca. 1627 - ca. 1628

Vanitas stilleven met boeken, een tinnen kan, berkenmeier, tinnen bord met broodje, luitkoffer en twee globes. Links aan de wand hangt een palet.


Als God - Valerius Gedenck-Clanck 1626

Anneleen Bijnen - John van Halteren - Hans Meijer luit

Musick’s Monument recording


MOVIE

Rembrandt Harmensz. van Rijn (Leiden 15-jul-1606 - Amsterdam 8-okt-1669)

Allegorisch musicerend gezelschap. Links speelt een man is oosterse kleding en tulband op een viola da gamba. Naast hem staat een jonge man met een harp. Een jonge vrouw zit naast een tafeltje met een opengeslagen liedboek op schoot en zingt. Achter haar kijkt een oude vrouw met een doek over het hoofd toe. Op de voorgrond liggen muziekinstrumenten (luit, viool) en stapels boeken. Aan de muur een schilderij van de vlucht van Lot uit Sodom.

1626


Dowland - If my complaints Paula Bär-Giese soprano Hans Meijer lute

Musick’s Monument recording


MOVIE

Frans Hals (kopie naar)

(Antwerpen ca. 1583 - Haarlem 26-aug-1666)

Datering ca. 1623 - 1624


Fantasia que contrahaza la harpa en la manera de Ludovico.  Tres libros de Musica en Cifras para Vihuela, Libro I, f. XIII.

Hans Meijer - luit

Musick’s Monument recording

Frans van Mieris I (Leiden 16-apr-1635 - Leiden 12-maart-1681)

Dating 1660 - 1681

Het stemmen van de luit. Bij het licht van een kaars stemt een jonge vrouw een luit, op de voorgrond een tafel waarop een muziekboek ligt. Op de achtergrond enkele vrouwen en een man rond een tafel te kaarten.


Stort traenen uyt - Valerius Gedenck-Clanck 1626

Anneleen Bijnen - John van Halteren - Hans Meijer luit

Musick’s Monument recording

Francesco Traballesi (Florence 1544 - Mantua 21-apr-1588)

De virginaalspeler. Portret van een jonge man spelend op een Italiaans virginaal geplaatst op een tafel met inlegwerk, het gezicht naar de beschouwer gekeerd. Op de achtergrond een inktstel en boeken op een tafel.


Orlando di Lassus - Susanne vung jour - Margreet Prinsen Italiaans virginaal

Musick’s Monument recording

Woman at the Virginal

De virginaalspeelster. Interieur met een jonge vrouw spelend op een virginaal. De deksel van het instrument is beschilderd met een voorstelling van een paar in een landschap, op de deksel zit een aap. Achter de virginaal staan een jongetje en een meisje, vermoedelijk een jonger broertje en zusje van de schilder. Rechts een doorkijk naar een man die in de deuropening staat. Aan het plafond hangt een vogelkooi. Vroeger geïnterpreteerd als een portret van Judith Leyster, de echtgenote van de schilder, met haar kinderen.

schilder: Jan Miense Molenaer (Haarlem ca. 1609 - Haarlem 15-sep-1668)


Pierre Attaignant 1494-1551

Languir me fais - Claudin

Margreet Prinsen - virginal

Musick’s Monument recording

Family Group near a Harpsichord - Familiegroep bij een klavecimbel

Cornelis Troost (Amsterdam 8-okt-1696 - Amsterdam 7-mar-1750) - Dating 1739

Familiegroep geportretteerd in een interieur bij een klavecimbel. De moeder zit achter het klavecimbel en wijst naar het muziekboek, naast haar de vader. Op de voorgrond speelt een meisje met een hond en een pop, links de drie andere kinderen, de jongste in een kinderstoel.


Dowland - If my complaints

Hein Hof - clavecimbel

Musick’s Monument recording

Cornelis de man (manier van) - Delft 1 juli 1621 - Delft 1706


Het musicerende paar. Interieur met een vrouw spelend op een clavecimbel en een man spelend op een luit. Links door het openstaande raam een gezicht op de huizen van een stad. Naast het raam hangt een spiegel aan de muur waarin het gezicht van de man weerkaatst wordt.


The woods so wild - William Byrd

Hein Hof - clavecimbel

Musick’s Monument recording

Piano Practice Interrupted - Het gestoorde pianospel

Willem Bartel van der Kooi  Augustunusga 13 mei 1768 - Leeuwarden 14 juli 1836


Het gestoorde pianospel. Twee jongens vallen hun zusje tijdens het pianospelen lastig. Het meisje draait zich op haar stoel om naar de jongens.

Dating 1813

Paula Bär-Giese  John Broadwood & Sons 1822 square piano

SONATA QUASI UNA FANTASIA (Mondscheinsonata) 1801 - Opus 27 Nr. 2 (Der Gräfin Giulietta Guicciardi gewidmet)

Adagio sostenuto - Allegretto - Presto agitato

Musick’s Monument recording

Jacob Maris - Den Haag 25-aug. 1837 -Karlsbad, Duitsland 7 aug. 1899


Dating - c. 1879

Chanson triste opus 40-2  - Tschaikowsky

Alwin Bär- piano

Musick’s Monument recording

Hendrick Sorgh. 1661

De luitspeler. In een kamer speelt een jonge man op de luit voor een vrouw zittend en luisterend aan een tafel. Op tafel een schaal met fruit, brood, een kruik en een openliggend muziekboek. Op de vloer een hond en een kat, aan de muur hangt een schilderijtje van Pyramus en Thisbe.


Prealudium H. Pyso

Hans Meijer - lute


In the Leiden archives of 1610-1620 a lutenist Hermanus Pijs or Piso is mentioned. On 14 October 1617 he was registered as a lutenist in the Leiden ‘Album studiosorum’. We know of only one lute piece by him. The same Pijs was probably the man who was organist at the Hoogland Church in Leiden from 1624 until his death in 1645.

Addriaen van Utrecht fc 1644


De Vlaming Adriaen van Utrecht liet hier zien dat hij werkelijk alles kon schilderen: kostbaar vaatwerk, glas, vruchten, een enorme kreeft op een Chinese schaal, een aangesneden pastei en nog veel meer. Gezien het opvallend lage standpunt zal het grote schilderij wel bedoeld zijn geweest om boven een schoorsteen te hangen.


Ennemond Gaultier - Courante L’Immortelle

Hans Meijer - lute

Musick’s Monument recording

Merry Company

signature and date: Isack Elyas f. 1629

Feestvierend gezelschap. Interieur met een feestvierend, drinkend en muziekmakend gezelschap rond een gedekte tafel. Links zit een vrouw met een hondje op schoot, daarnaast een oude man met een lied of gedicht in de hand. In het midden zit een paar, waarvan de jongeman een leeg glas ondersteboven houdt, rechtsvoor een man die een luit bespeelt. Rechts staan een man en een vrouw. Op de voorgrond een omgevallen stoel, op tafel een aangebroken pastei, een schaal met bessen, een kan, borden en glazen. Aan de muur hangen twee schilderijen.


Dowland - Prelude

Holborne - Heigh Ho Holiday

Kemp’s Jig -anonymous

Hans Meijer lute

Willem Cornelisz. Duyster (kopie naar)
Amsterdam 30-aug-1599 - Amsterdam 31-jan-1635

Datering na 1700


Valerius Gedenck-Clanck & Aefgen van Giblant

Lieffde int secreet

Paula Bär-Giese - Hans Meijer luit

Musick’s Monument recording

Joos van Winghe (kopie naar) 1580-1630

Adrian Le Roy & Robert Ballard 1551-1555

Mes pas semez

Paula Bär-Giese - soprano

Hans Meijer - renaissance guitar


Rysum Organ 1457

Pierre Attaignant 1530

Le jaulne et bleu

Margreet Prinsen - organ

The Fête champêtre
De buitenpartij

schilder:signature and date: D HALS 1627 (Haarlem 19-mar-1591 - 17-mei-1656)

Thomas Campion 1613 or 1614

Lift up to haev’n sad wretch thy heavy sprite - Tineke Mulder - Anneleen Bijnen - John van Halteren - Harry Teeuwen & Hans Meijer - lute

Musick’s Monument recording

Voornaam gezelschap, dinerend in de buitenlucht
De buitenpartij


schilder: E. VANDEN.VELDE. // .1615.


Thomas Campion 1613 or 1614

Out of my soul’s depth - Tineke Mulder - Anneleen Bijnen - John van Halteren - Harry Teeuwen & Hans Meijer - lute


Musick’s Monument recording

signatuur: J.Toornvliet f. (Leiden before 1-jul-1640 - Leiden before 25-jan-1719)

Datering: 1660 - 1690

Hans Meijer - renaissance guitar

Adrian Le Roy & Robert Ballard

Pseaulme Beati quorum

Musick’s Monument recording

signatuur en datum: C. Brise. f.

inscriptie: De doot stelt hoogh en laagh gelyk: / En 't middelbaar en Arm en Ryk. / Het sterven is't gemeene lot, / De boek Geleertheit en Marot / Zyn even schoon en wys in't Graf / De Delvers Graf en Bissopsstaf / De Zackpyp ende Tulbantskroon / Staan al int uiterst even schoon / Laat woelen al wat woelen wil / Soo staat het al ten lesten stil.

Vanitas stilleven. Stilleven met een helm met pluimen, een blad papier met een vers en een zegel, een kuras, boeken, een doedelzak, een luit en een trompet, handboeien, een vaandel, een bisschopsstaf, een schep, een tulband met een kroon en een globe. Datering 1665

Hans Meijer - lute

John Dowland- prelude

Musick’s Monument recording

Vanitasstilleven met de Doornuittrekker

signatuur en datum: PC 1628

Pieter Claesz. c. 1597 - Haarlem 1660 

Vanitas stilleven. Op een tafel staan een gipsen beeld van de Doornuittrekker of Spinario, schedel met botten, roemer, horloge, boeken en paperassen, een gedoofde olielamp en een schilderspalet met penselen. Op de vloer muziekinstrumenten: luit, viool en een soort fluit. Links een harnas en een helm en een openstaande kunstboek met een tekening van een naakte vrouw.

Hans Meijer - lutes

John Johnson - flat pavan

Musick’s Monument recording

AMARILLI - GIULIO CACCINI 1550-1618

Paula Bär-Giese - soprano & virginal


MOVIE

Queen Hortense - Anne Louis Girodet-Trioson (Montargis 29-jan-1767 - Parijs 8-dec-1824)


ALBUM ARTISTIQUE DE LA REINE HORTENSE  - Paula Bär-Giese  John Broadwood & Sons 1822 square piano

Anoniem - Antwerpen 1563


Familieportret van Pierre de Moucheron (1508-1567), koopman te Middelburg en Antwerpen, zijn echtgenote Isabeau de Gerbier, hun achttien kinderen, hun schoonzoon Allard de la Dale en hun eerste kleinkind. Het gezin staat ten halven lijve rond een rijk gedekte tafel waarop borden en schalen met brood, olijven, fruit, een pastei en gebraden gevogelte. Linksvoor een jongetje met een speelgoed molentje, rechts speelt een meisje op een virginaal.


Pierre Attaignant 1494-1551

Dont vient cela - Claudin

Margreet Prinsen - virginal

Musick’s Monument recording

CLICK ON THE PAINTING TO ENLARGE

MUSICK’S MONUMENT AUDIO RECORDINGS

 


De schilder Theodoor Rombouts (1586 -1659) en zijn vrouw zingen uit liedboekjes bij een tafel waarop bladmuziek ligt en een luit


JOSQUIN - MILLE REGRETS                             (MILLE REGRETS MOVIE - Hans Memling & Sibylla Sambetha)


Paula Bär-Giese  & Hans Meijer luit

Musick’s Monument recording


De Gouden eeuw was een muzikaal tijdperk. Van de hoogste tot de laagste sociale klasse werd er gezongen De verfijnde polyfone stukken werden door de hogere klasse en door de aristocratie beoefend, zij waren liefhebbers van de Franse Airs de cour, dat zijn liederen met luitbegeleiding. In de eerste helft van de 17e eeuw waren boeken met deze airs wijdverbreid, bijvoorbeeld de  Airs de different autheurs, mis en tabulature de luth (1608-1643).


In de Nederlandse Republiek werd er zowel door amateurs als professionele musici veel gezongen. Meestal gebruikte men bekende melodieën uit  Frankrijk, Italië en Engeland waar men Nederlandse teksten op plaatste. 

Zingen was ook een sociaal gebeuren; waar twee mensen elkaar ontmoetten, werd er muziek gemaakt, getuige de vele schilderijen uit de Gouden Eeuw die dit illustreren. 
The Golden Age was a musical age. First and foremost, music meant singing, and from the highest to the lowest ranks on social scale, people sang. The more refined polyphonic singinging was reserved for the aristocracy and the upper classes, who were admirers of the French airs de cour, songs with lute accompaniment. In the first half of the 17th century such music books were widespread, for instance the sixteen volumes of the Airs de different autheurs, mis en tabulature de luth (1608-1643).

In the Dutch Republic, songs were a genre that cut through all segments of musical life: amateur and professional singers used song to express themselves. The custom procedure was to write new words to excisting, generally familiar melodies, especially tunes of French, Italian or English origin.


In the Dutch Republic, music-making was mainly a social activity. When two or more people were together in an informal setting, they would start making music, as we can see in the many Dutch pictures of the period.


(Jan W.J. Burgers - The Lute in the Dutch Golden Age)