Multimedia Art Productions

VIDEO: PIETER CODDE & NICOLAES VALLET
Nicolas Vallet Amsterdam in den Nes/inden vergulden Bijl 1616
IMG_6760Nicolas Vallet Amsterdam Lely-Graft à l'enseigne de la Bastille. 1620
IMG_6761


lely Gragt

IMG_6762Nicolas Vallet was een uit Corbeny in Frankrijk afkomstige muzikant. Uit een akte van 7 februari 1613 blijkt voor het eerst dat hij in Amsterdam verblijft. Hij is dan ongeveer 30 jaar oud. In de jaren 1615 en 1616 woont hij in Amsterdam in de Nes in de ‘vergulde Bijl’? Behalve als luitspeler verdiende hij zijn brood als muziekleraar en met componeren.Vallet was muziekdirecteur van een klein orkest musici, die zich als al hun toenmalige collega’s bij feestelijke gelegenheden lieten horen.
In 1620 verbond hij een Engelsman, Richard Swift, aan zijn ensemble, die hij blijkbaar hoger stelde dan zijn toenmalige collega’s, en die hij daarom anderhalfmaal het salaris van de andere uitkeerde.

In 1626 vinden we Vallet in gezelschap van SWIFT, van EDUARD HANCOCK en van ROBBERT TINDAL om een compagnieschap aan te gaan, waarvan hij klaarblijkelijk het hoofd zou blijven.

Vallet verbindt daaraan de oprichting van een dansschool.

Schermafbeelding 2022-11-29 om 10.41.39Nicolaes vallet

CODDE

Pieter Codde (Amsterdam 1599-1678)
A group portrait of an elegant family and a company dancing, conversing and making music in an interior
signed with monogram and dated 'PC / 1638.' (lower right) and signed with monogram 'PC' (on the reverse)
oil on panel
56.9 x 91.2 cm.
KLAL05469000060


KLAL05469000061
KLAL05469000062

De akte die op 6 oktober 1616 gepasseerd is voor notaris Willem Cluijt, regelt tussen de luitspeler Nicolas Vallet en Davidt Gibson de uitbesteding van diens zoon Jeremias bij eerstgenoemde.
Het bovengenoemde leerlingcontract behelst het volgende: de ongeveer 10 jaar oude Jeremias moet Vallet zes achtereenvolgende jaren dienen en op de luit en andere instrumenten leren spelen. Zijn vader zal hiervoor voor kost en onderwijs de eerste vier jaren 9 pond Vlaams (1 pond Vlaams is 6 gld.) per jaar aan Vallet geven; de laatste twee jaren zal Jeremias de kost ‘om niet ontvangen en verdienen’. Davidt Gibson zal zijn zoon ook nog tijdens de eerste drie jaren dienen te voorzien van kleding en andere zaken, de laatste drie jaren neemt Vallet dit voor zijn rekening.
De overeenkomst regelt ook de betaling als Jeremias komt te overlijden of wegloopt zonder dat het uiterste gedaan wordt om hem weer terug te brengen. Komt Jeremias binnen 4 jaar te sterven dan zal zijn vader het halve jaar, waarin hij komt te overlijden, betalen. Loopt zijn zoon na de eerste 2 jaar weg en doet Davidt Gibson niet zijn uiterste best om hem weer bij Vallet terug te brengen, dan belooft hij deze boven het halve jaar, waarin Jeremias zou weglopen 50 gulden extra te betalen. Gebeurt dit in de laatste 2 jaar dan zal dat zijn vader 100 gulden kosten,
Er zit nog een addertje onder het gras. Alleen als Jeremias zijn meester behoorlijk zal dienen, verplicht Vallet zich hem op de luit en andere in- strumenten les te geven en dan nog als hem enigszins doenlijk zal zijn en ‘voor zover Jeremias het zal kunnen begrijpen’.

KLAL05386000290 kopieKLAL05386000291 kopieKLAL05386000292 kopieWelke instrumenten Nicolaes Vallet had blijkt als Vallet in 1633 voor notaris Nicolaes Jacobs aan Gerrit Wiggersz. Duijsentdaelders. man en voogd van de bierbeschooister Grietgen Henrics, ter betaling van de huishuur die hij Gerrit Wiggersz. schuldig is, zijn huisraad en andere zaken transporteert. In de bijgevoegde specificatie hiervan worden o.m. 6 luiten, een basviool en nog 5 andere instrumenten, te weten citers en violen vermeld. Enkele dagen tevoren was zijn boedel door notaris Jacob Jacobs, eveneens op verzoek van Gerrit Wiggersz., geinventariseerd:


KLAL05405000128 kopie

KLAL05405000129 kopie


KLAL05405000130 kopie


J. H. GISKES 1980
Schermafbeelding 2021-12-11 om 12.28.18


Schermafbeelding 2021-12-11 om 12.29.01

Schermafbeelding 2021-12-11 om 12.30.22


Paula Bär-Giese Hans Meijer