Multimedia Art Productions


Schermafbeelding 2022-11-26 om 14.30.56


Inventaris van de meubele goederen, huysraet, silverwerck, schilderijen, obligatiën, ende anderszins, bevonden ten huyse van PIETER CODDE, schilder, en MARRITGE ARENTS, syn huysvrouw, woonende op de Breestraat.

acte 5 februari 1636Aldus geïnventariseert bij mij FRANS BRUYNINGH, openb. Not. Tot Amsterdamme…..
Ten overstaen van den voorn. PIETER CODDE en MARRITGEN ARENTS, ende int bijwesen van DIRCK RODENBURCH, CORNELIS PIETER CLAES HECTORSZ ende PIETER JANSSEN VLASVATH, subsistuijt binnen deser Stede. Actum in Amsterdamme den 5
en February Anno CVIC Ses ende dertich.


aldus geeînventariseerd
KLAL04457000740


KLAL04457000741KLAL04457000742KLAL04457000743 kopie
KLAL04457000744 kopie


KLAL04457000745 kopie


KLAL04457000746 kopie
KLAL04457000747 kopie


KLAL04457000748 kopie

Paula Bär-Giese Hans Meijer