DEMO LUTHERPROJECT - 2017 - 500 YEARS   OF REFORMATION - MARTIN LUTHER - “THE COMPOSER & MUSICIAN”


KAPEL HOFJE DE ARMEN DE POTH - AMORFORTIA              CHAPEL “DE ARMEN DE POTH” - AMERSFOORT


KLEDING & SCHOENEN - DE GELDERSE ROOS

KLEDING - RUTH THOMAS - NIJKERK


JOHANN WALTHER PLAYS ARNOLT SCHLICK ON THE ORGAN   MOVIE
Die Musik ist die beste Gottesgabe. Durch sie werden viele und grosse Anfechtungen verjagt. Musik ist der beste Trost für einen verstörten Menschen, auch wenn er nu rein wenig zu singen vermag. Sie ist eine Lehrmeisterin, die die Leute gelinder, sanftmütiger und vernünftiger macht.

Martin LutherBeautiful music is the art of the prophets that can calm the agitations of the soul; it is one of the most magnificent and delightful presents God has given us.

Martin Luther


Martin Luther was a gifted tenor, flutist, lutenist, poet, and composer.            
English text


Welluidend klonken de dansen ‘Kalata ala Spagnola’ en ’Piva’ op de bruiloft van Katharina von Bora en Maarten Luther in 1525….. Gecomponeerd door de waarschijnlijk uit Milaan afkomstige Joan Ambrozio Dalza en in 1508 door Ottavio Petrucci in Venetië gepubliceerd in zijn ‘Intabolatura de lauto libro quarto’, leek de muziek die dag haar instemming te betuigen aan de veranderingen die hadden plaats gevonden sinds de dominicaan Tetzel in 1516 de aflaat had afgekondigd waarvan de opbrengst was bestemd voor de bouw van de St. Pieter te Rome. Het pamflet met de 95 stellingen die Luther als protest tegen het door Rome uitgedragen Katholieke geloof kort daarna in 1517 tegen de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde, had evenwel een uitermate polemische reactie teweeg gebracht. Geëxcommuniceerd door paus Leo X in 1521 en tijdens de Rijksdag te Worms in hetzelfde jaar door keizer Karel V in de rijksban gedaan, kreeg Luther echter steun van keursvorst Frederik de Wijze van Saksen die hem naar de Wartburg in Saksen liet ontvoeren waar binnen enkele maanden de vertaling van het Nieuwe Testament ontstond. In 1534 zag ook de vertaling van Het Oude Testament het licht, indachtig de opvatting van Luther dat -sola scriptura- de Schrift toegankelijk moest zijn voor iedereen.


Dankzij de techniek van de in het laatste kwart van de voorgaande eeuw ontwikkelde boekdrukkunst vonden Luthers woorden wijd en zijd weerklang; zijn boek ‘Von der Freiheit eines Christenmenschen’ uit 1520 bracht Katharina von Bora er toe in 1523 na 18 jaar kloosterleven samen met acht andere nonnen in haringtonnen het klooster te ontvluchten. Opgenomen in het gezin van de schilder Lucas Cranach de Oude in Wittenberg die in de loop der jaren de gelaatstrekken van veel aanhangers van de Reformatie met vlijmscherpe nauwkeurigheid zou vastleggen, leerde zij hoe een grote familie moest worden bestierd. Deze kennis en de goede opleiding die zij in het klooster had genoten, stelde haar als echtgenote van Maarten Luther in staat hun huishouden te organiseren, hun zes kinderen te verzorgen en het familie-inkomen te verwerven dat haar man met iedereen die er gebruik van wilde maken, deelde.


Grenzeloos was hun beider vertrouwen in God en -sola gratia- Zijn rechtvaardigende genade; als uiting hiervan nam Luther vaak de luit ter hand en bracht Katharina de door hem tussen 1527 en 1529 geschreven en op muziek gezette hymne ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ ten gehore want hoe moeilijk het leven soms ook was, onwrikbaar was hun geloof en groot was hun liefde voor muziek. Hoe overtuigend klinkt nog hedentendage deze lofzang waarvan Stephan Mahu een vijfstemmige setting heeft gemaakt die Georg Rhau, boekdrukker en Thomascantor in Wittenberg, in 1544 in zijn ‘Geistliche Gesänge’ opnam.


Zes jaar zal Katharina haar man overleven, zes zware jaren van armoede en teleurstellingen. In deze tijd zal ‘die Lutherin’ in haar verdriet vaak haar toevlucht hebben gezocht tot Maria die zij vanaf haar jonge jaren al had bezongen. De klanken en woorden van de antifoon ‘Salve Regina’ en het ‘Maria Zarrt’ van Arnolt Schlick uit 1512 zullen haar ongetwijfeld tijdens haar laatste reis hebben vergezeld……


drs. Natascha Bär

kunsthistorica

september 2013


DESCRIPTON - PAINTING OF MARTIN LUTHER & KATHARINA VON BORA

 

drs. Natascha Bär

kunsthistorica

drs. Natascha Bär

kunsthistorica

drs. Natascha Bär

kunsthistorica

Katharina von Bora, died in Torgau in 1552. Her grave is situated in the city church of St. Mary. Her last residence houses a memorial to the work of this courageous woman.

    HOME


    CONTACT


    WEBSHOP


    MATTHAEUS CROMMIUS - DAT NIEUWE TESTAMENT ANTVERPIAE 1539


    MUSICK’S MONUMENT - LIBRARY & ART COLLECTIONS
MARTIN LUTHER  PROJECT 2017 : 500 YEARS OF REFORMATION


    MARTIN LUTHER: THE COMPOSER & MUSICIAN
REMBRANDT PROJECT


    SCHOONEN BRANT - SAEL REMBRANDTHOUSE


    GREENSLEEVES - REMBRANDT & SASKIA UYLENBURGH


    GRIEN SLIVIS LUTE DUET - REMBRANDT & ADRIAEN VAN RIJN


    AMARILLI - GIULIO CACCINI - SASKIA UYLENBURGH


    MY LADY HUNSDONS ALLMANDE - REMBRANDT


    FLOW MY TEARS -  SINTE PAUWELS - REMBRANDT & HENDRICKJE STOFFELS


    FLOW MY TEARS - DS ADRIAEN SMOUTRIJKSMUSEUM AMSTERDAM - RIJKSSTUDIO PROJECT 2014


    RIJKSSTUDIO PAINTINGS WITH MUSICAL INSTRUMENTS & MUSIC


    RUFFS (KRAGEN)


    QUEEN HORTENSE OF HOLLAND (1806-1810)


    BRUYLOFT IN CANA IN GALILEE - J.C. VERMEYEN CA 1530 - DALZA 1508


    MARIA ZART VON EDELER ART - ARNOLT SCHLICK 1512


    MADONNA VAN DE NEDERIGHEID - FRA ANGELICO - MIRAKEL 1444


    REMBRANDT &  DAT NIEUWE TESTAMENT 1539


JOHN BROADWOOD & SON(S) - SQUARE PIANOS


    BROADWOOD 1822


    BROADWOOD PIANO DUETFRENCH PAINTED ROMANTIC GUITAR


    PAGANINI SONATA VI - FEDERICO AGOSTINI VIOLIN & HANS MEIJER GUITARSOPHIE VAN ORANJE-NASSAU, PRINSES DER NEDERLANDEN (1824-1897)


    SOPHIE VON SAKSEN WEIMAR-EISENNACH & FRANZ LISZT


CONCERT PROGRAMS


    MIRAKEL VAN AMERSFOORT 1444


    MARTIN LUTHER - THE COMPOSER & MUSICIAN


    REMBRANDT & SASKIA UYLENBURGH


    HORTENSE - QUEEN OF HOLLAND 1806-1810


    L’ESPRIT DE PARIS - PAULINE GARCIA VIARDOT 1821-1910


    PRINSES SOPHIE VAN ORANJE NASSAU 1824-1897

KvK: 41211992 B01

AANGEMERKT DOOR DE BELASTINGDIENST NL ALS

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

INFO STICHTING MUSICK’S MONUMENT