Multimedia Art Productions


PIETER SIX-II
PIETER SIX-III
JAN DEIJMAN
MARIA BAS
EMMERENTIA DIJMAN

EMMIRENTIA DEIJMAN
Pieter Six

Pieter Six-zoon
PIETER SIX I

Pieter SIX-I
REMBRANDT - Portret van een man, mogelijk Pieter Six I (1612-1680)
Signed left center
: Rembrandt. f

PIETER SIX I , eigenaar van Knappenhof te Lisse, student te Leiden (1631-), deelgenoot zijdeververij en bouratfabriek buiten de Heiligewegspoort onder Amsterdam (-1652), koopman, kapitein der burgerij (1650), heemraad van de Nieuwer-Amstel (1656), won. Amsterdam Nieuwe Doelenstraat in de ‘Vergulde Wolf’ (1647-overl.), geb. [1612], overl. 4 nov. 1680, begr. Amsterdam (Waalse Kerk) 9 nov. 1680,
tr. Amsterdam 22 mei 1646 JOHANNA SIX , eigenaar van Knappenhof te Lisse, won. Amsterdam Nieuwe Doelenstraat in de ‘Vergulde Wolf’ (1647-overl.), ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18 jan. 1628, overl. 4 febr. 1689, begr. Amsterdam (Waalse Kerk) 10 febr. 1689,
dr. van Karel en Margaretha Oetgens.
De leden van de tak van Pieter Six kenden, vergeleken met de leden van de tak van Jan Six, een relatief bescheiden bestuurlijke/politieke carrière. Hun aandacht ging vermoedelijk uit naar andere zaken (advocatuur/kunst/inkomsten uit ontginningen?). Pieter Six en zijn gelijknamige nakomelingen waren drie generaties lang eigenaar van de buitenplaats Knappenhof in Lisse.
In 1647 kocht Pieter Six voor 31.000 gulden het huis de ‘Vergulde Wolf’ in de Nieuwe Doelenstraat.
Op 16 maart 1662 kocht Pieter Six het Keukenduin met de afzanderij tussen de Spekkelaan en de Essenlaan, inclusief de duinmeierswoning (de latere boerderij de Phoenix).


Portrait_of_a_Woman,_possibly_Anna_Wijmer,_Rembrandt_and_studio,_1641,_Collectie_Six
Portrait of a Woman, possibly Anna Wijmer, Rembrandt and studio, 1641, Collectie Six
IMG_5751Pieter Six - vader

 • Pieter Six I (1612-1680), lakenverver en koopman; kapitein der Burgerij, heemraad van de Nieuwer-Amstel

In 1586 verhuist de zijde- en lakenverver Charles Six (1535-1595) met zijn gezin uit het onrustige Frans-Vlaanderen (Saint-Omer) naar Amsterdam, een snel opkomende handelsmetropool. Hij betrekt een huis op de Nieuwezijds Voorburgwal. Als textielververs treden zijn zonen Guillaume (1564-1619) en Jean (1575-1617) in Charles’ voetsporen. Maar de bloei van de onderneming is vooral te danken aan het zakelijk inzicht van schoondochter Anna Wijmer (1584-1654), de echtgenote van Jean Six. Na diens vroege overlijden in 1617 weet zij –dochter van Zeeuwse textielkooplieden – op voortreffelijke wijze de familiebelangen te behartigen. Het verworven fortuin maakt het zelfs mogelijk grote stukken grond in de buurt van Lisse en Hillegom te kopen.
In de 17de eeuw ging de familie Six tot de belangrijkste regentenfamilies van Amsterdam behoren. In de 17de en 18de eeuw bezat de familie gronden en buitenplaatsen in Lisse. Buitenplaats Knappenhof/Grotenhof aan de Achterweg, maar ook de buitenplaats Uytermeer.
De aankoop van land in Lisse past in een bredere beweging, waarbij leden van de Amsterdamse elite land kochten in de binnenduinrand, een gebied dat beschikte over goede verbindingen met Amsterdam en dat investeringsmogelijkheden bood in afzandingen en in een enkel geval in waterplassen (de Lisserpoelpolder, drooggemaakt in 1624). Veel zand werd gebruikt om lage veengronden te ‘bezanden’ maar het werd ook wel verkocht naar Amsterdam, Haarlem en Leiden om land voor huizenbouw op te hogen en te verstevigen.
De eerste Pieter Six kocht al snel 80 hectare bij en na verdere aankopen door Pieter II en III beschikte de laatste over 170 hectare. Veel van de aankopen van Pieter I en II betroffen duinen, die nadien zijn afgezand. Pieter III breidde daarentegen het bezit uit met boerderijen en landbouwgrond. Volgens de Verponding van 1750 was de laatste Pieter Six de grootste grondbezitter van Lisse.

huwelijk Pieter-Anna

 • Ondertrouw Pieter Six en Johanna Six

 • Margaretha Six (1653-1704); 1e huwelijk met WILLEM Jr SCHRIJVER in 1673, 2e huwelijk in 1681 Joan de Vries (1633-1708), schepen en burgemeester van Amsterdam mr. Pieter Six II (1655-1703), advocaat, kapitein der Burgerij, schepen van Amsterdam

 • Schermafbeelding 2022-12-21 om 16.16.33
  Schermafbeelding 2022-12-21 om 16.13.14  Schermafbeelding 2022-12-21 om 16.11.53

  Floris Soop

  Schermafbeelding 2022-12-21 om 16.10.36

  Frans Bruyningh

  Schermafbeelding 2022-12-21 om 16.12.29

  Frans Uytenbogaert  PIETER SIX-II
  PIETER SIX-III
  JAN DEIJMAN
  MARIA BAS
  EMMERENTIA DIJMAN