Multimedia Art Productions

namen chicago-klein
1632 Pieter Codde
BRISTOL-KLEIN
1631 Pieter Codde

HENDRIK MEURS information

JUDITH COTERMANS information
JUDITH WEIJNTJES information
CORNELIA COTERMANS information
JOOST VAN DEN VONDEL information
PIETER CODDE’S HOUSE ANTHONIEBREESTRAAT information

VIDEO: Waerom vlucht ghy Millibe

Inventaris 1636-Codde/Arents

Codde research

Codde-CH. M. Dozy

Cotermans-1646


Namen wenen
PIETER CODDE 1633-Gemäldegalerie
IdentificatiesJan meurs kopie 2


JAN MEURS (1604-1672), waard van de Liesveldse Bijbel.
In 1671 liet Jan Meurs, die zijn zieke lijf nog net op een stoel kon hijsen, zijn testament opmaken. Na zijn dood, in 1672, volgde zijn weduwe hem op, tot ook zij, zes jaar later het leven liet. Uit haar sterfhuisinventaris (1678) blijkt de indeling van de herberg, waarvan de logeervertrekken waren aangeduid met kleuren: de rode, groene, gele, witte, blauwe en paarse kamer. Daarnaast was er een eetzaal, hoge achterkamer, kleine en grote voorkamer, voorhuis, hangkamertje en nog een kleinere zaal. In een opkamertje stond een kleine bibliotheek met de nieuwe Bijbelvertaling, de handvesten en een stadsbeschrijving van Amsterdam, een boek over doopsgezinde martelaars en de werken van P.C. Hooft. Aan de wanden hing een fraaie kunstcollectie; Meurs zelf was geportretteerd door zijn vriend Van der Helst en Jan Lievens.
In het nagelaten schuldboek van Meurs en zijn weduwe staan gerenommeerde gasten uit verschillende gewesten van de Republiek, maar slechts weinig internationale namen. Zijn eerste herberg, inmiddels omgedoopt tot Oude Liesveldse Bijbel (Warmoesstraat 6), bleef aantrekkingskracht uitoefenen op Duitse reizigers, zoals een schipper uit Jever (Oldenburg), een kapitein en een luitenant uit Danzig, een heer uit Koningsbergen (huidig Kaliningrad) en Bengt Gabrielson Oxenstierna (1623- 1702), in 1676 gezant van de koning van Zweden naar de vredesonderhandelingen in Nijmegen. Verder kwamen er vooral militairen van diverse herkomst, enkele Zaankanters, maar ook buurtgenoten – zowel mannen als vrouwen – die iets kwamen eten en drinken. Sociaal ging het om een publiek van ambachtslieden, maar ook ‘pampierverkopers’ en uitoefenaars van vrije beroepen, zoals makelaars, geneesheren en advocaten.

Joost van den Vondel woonachtig Warmoestraat 39 en 110
Jan Meurs woonachtig Warmoestraat 6 en 114A Later 112 tot 116Achterzijde Nieuwe Liesveldse Bijbel Warmoestraat 112-116 ca 1885

IMG_5676


SA_7406-Schuttersmaaltijd_met_kolonel_Jan_van_de_Poll_en_kapitein_Gijsbert_van_de_Poll
J. Spilbergen, Schuttersmaaltijd met kolonel Jan van de Poll en kapitein Gijsbert van de Poll, 1650. Amsterdam Museum, inv.nr. SA 7406.


Schermafbeelding 2020-12-21 om 14.38.35
Jan Meurs (1604-1672), waard van de Liesveldse Bijbel. Detail van: J. Spilbergen, Schuttersmaaltijd met kolonel Jan van de Poll en kapitein Gijsbert van de Poll, 1650. Amsterdam Museum, inv.nr. SA 7406.
Jan and Barent Meurs were cited in the INTRO as the closest blood relatives of Maria Meurs, the daughter of Hendrick Meurs. Jan Meurs may be identical with the director of the Schouwburg named
Jean Meures (1604-1672), his wife Judith Weijntjes. All are relatives of Arent Meurs.
1678
Amsterdam
Notarial
Meurs, J.
widow of J. Meurs
Assessment of the pictures of the widow of J. Meurs by M. d’Hondecoeter

J. Meurs may be identical with Jean Meurs (Meures) (1604-1672), director of the Amsterdam Schouwburg. This tends to be confirmed by the fact that Jan Meurs and Jacob van Doreslaer constituted themselves sureties for Jacob Broen, at present arrested for debts, on behalf of the painter Emanuel de Witte, on 27 April 1652. They will wait for the decision of the commissioner for small affairs and then pay Broen's debt to De Witte. In the present inventory, a kerckje by De Witte is recorded (Bredius, Künstler-inventare p. 1832),

IMG_5680

IMG_5681
IMG_5682
NOTD00177000020 kopie
NOTD00177000021 kopie

NOTD00177000022 kopie
Paula Bär-Giese Hans Meijer