Multimedia Art Productions


Codde-COTERMANS & MEURS1632 Pieter Codde
BRISTOL-KLEIN
1631 Pieter CoddeVIDEO:
Waerom vlucht ghy Millibe

Inventaris 1636-Codde/Arents

Codde research

Codde-CH. M. Dozy

Cotermans-1646


HENDRIK MEURS information
JUDITH COTERMANS information
JAN MEURS information
JUDITH WEIJNTJES information
CORNELIA COTERMANS information
JOOST VAN DEN VONDEL information
PIETER CODDE’S HOUSE ANTHONIEBREESTRAAT information

Namen wenen
PIETER CODDE 1633-Gemäldegalerie

IdentificatiesPIETER CODDE - RIJKSMUSEUM

Maria Thomasdr Cotermans, gedoopt 1 september 1605 Dordrecht Begraven 11 september 1655 Ondertrouwd 6-12-1635 met Abraham Jorisz Teerlinck Ondertrouwd 6-12-1635 met Abraham Jorisz TeerlinckHeijndrick Meurs van Amsterdam ende aldaer woonende; Judith Cotermans van Dordrecht woonende bij de Lombardebrugge; ondertrouw in Amsterdam op 8-12-1634 Registratie in Amsterdam: Heijndrick Meurs van A., schoolmr. out 30 jaer & Judith Cotermans van Dort ende aldaer woonend. Dese schult is betaelt & 't betooch van Dordrecht is ingebracht den 20-1-1634 KINDEREN Maria gedoopt te Amsterdam op 27-1-1636; Hendrik gedoopt op 11-11-1638

  • Judith Cotermans 1 oktober 1608

  • VERMELDING van 17 augustus 1637

  • SAD: ona 20.81 fol. 76 [not. J Schoormans] vermeldt: Op húijden den 17-08-1637.

  • Compareerde etc., Abraham Teerlinck beenhacker als man ende voocht Maria Cotermans, Thomasdr., soo voor hem selve als procúratie hebbende van Henrick Meúrs als man ende voocht van Júdith Cotermans Thomasdr. etc., ende Cornelia Cotermans Thomasdr. J.D. geadsis. met Joris Teerlinck als haer gecosen voocht in desen. Ende verclaerden de voorsz: Comparanten in qúaliteijt als Erffgenamen van Zar. Thomas Jacobsz Cotermans hennen Vader ende Schoonvader respective, vercost te hebben ende vercoopen bij dese aen de eerbare Joff: Maria Cornelisdr. wed. wijlen Gijsbrecht van Scharlaecken etc., de coop accepteerde. Een geheel húijs ende erffve met alle sijnen Toebehooren etc., staende ende gelegen int Steechoversloot tússchen de húijsen van Macximiliaen Milanen aen d' eene ende den húijse van Anthonij Denijsz Colck aen de andere Zijde. Etc., voor welck voorn: húijs ende voorn: Joff: Maria Cornelisdr. belooft heeft te betaelen de somme van f 1900:0:0 etc.

  • w.g. J Joorisz teerlinck, Abraham teerlinck, cornelija cotermans.


  • VERMELDING van 23 augustus 1686

Een baer beijde Nieukerkckstraet voor Juijdick Kotermans

  1. Willem Leendertsz. de Voocht, jongman van het Zuidland wonende bij de Munt (1638), beenhakker, trouwde NG Dordrecht 28 febr./ 21 mrt. 1638 (procl. in Zuidland) Cornelia Cotermans Thomasdr., geboren naar schatting ca. 1615, jonge dochter van Dordrecht wonende bij de Lombardbrug (1638), dochter van Thomas Jacobsz. Cotermans en NN


  1. ORA Dordrecht inv. 1608, f. 122: op 25 sept. 1640 verkopen Abraham Teerlinck, als man van Maria Cotermans Thomasdr., en Willem Leendertsz. de Voocht beenhakker, als man van Cornelia Cotermans Thomasdr., beiden burgers van Dordrecht, en Abraham Teerlinck nog als procuratie hebbende van Judith Cotermans, weduwe van mr. Henrick Meurs, volgens procuratie gepasseerd voor notaris P. Backman te Amsterdam op 8 aug. 1640, samen kinderen en erfgenamen van Thomas Jacobsz. Cotermans, aan Arnoult van Ravesteijn, burger van Dordrecht, een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Maximiliaen Milanen en Anthonijs Dionijsz. Kelck. Waarborgen: Willem van Oversteech, raad in wette, en Joris Teerling, burger van Dordrecht.