Multimedia Art Productions
HENDRIK MEURS information
JUDITH COTERMANS information
JAN MEURS information
JUDITH WEIJNTJES information
CORNELIA COTERMANS information
JOOST VAN DEN VONDEL information
PIETER CODDE’S HOUSE ANTHONIEBREESTRAAT information

VIDEO: Waerom vlucht ghy Millibe

Inventaris 1636-Codde/Arents

Codde research

Codde-CH. M. Dozy

Cotermans-1646


situatie-1620

geplakt Keizersgracht 176
Keizersgracht 176

Inventaris van de goederen van Judith Cotermans weduwe van wijlen Mr. Hendrick Meurs in sijn leven schoolmr. binnen deser stede beschreven ende geinventariseert by mij Jan de Vos notaris ....ter presentie van den naerg. getuijgen ten versoecke ende bywesen van de voorn. Judith Cotermans mitsgaders Jan ende Mr. Barent Meurs ... naeste bloetverwanten van Maria Meurs naergelaten dochter van de voorn. Mr. Hendrick Meurs bij de voors. Judith Cotermans geprocreert ende sijn de selve goederen ten versoecke als vooren by Aeltge Claes ende Annitge Hendricks gesworen schatsers getaxeert ende gepriseert ...Postscript: Aldus geschreven ende geinventariseert ...den 27 octobris 1646
Hendrick Meurs, schoolmaster and calligrapher, was betrothed to Judith Cotermans in December 1634, at which time he was 30 years of age. She was from Dordrecht and was living there at the time. There is an extant letter from Hendrick Meurs to the engraver Jan van de Velde, dated 26 June 1632. Hendrick Meurs was a frequent buyer at Orphan Chamber auctions. Jan and Barent Meurs were cited in the INTRO as the closest blood relatives of Maria Meurs, the daughter of Hendrick Meurs. Jan Meurs may be identical with the director of the Schouwburg named Jean Meures (1604-1672), his wife Judith Weijntjes. All are relatives of Arent Meurs.


NOTG00445000136 kopie

NOTG00445000137 kopie

NOTG00445000138 kopie

NOTG00445000139 kopie

NOTG00445000140 kopie

NOTG00445000141 kopie 2

NOTG00445000142 kopie


KLAB02459000183 kopie


KLAB02459000184 kopie


Paula Bär-Giese Hans Meijer